Det var stor stas da Equinor overrakte hver sin kake til de tre avdelingskontorene som har vært involvert i Johan Sverdrup prosjektet siden 2013.

 

 

«Til nå har vi hatt mer en 65.000 timer med engineeringsarbeid på subsea og rørlednings «scopet» og arbeidet vil sannsynligvis pågå i flere år til. Vi er også svært fornøyde med å ha levert hot-tap løsningen for tilknytning av nytt gassrør til Statpipe», sier en stolt Per R. Nystrøm, teknisk direktør IKM Ocean Design. 

Johan Sverdrup kake - Equinor  Johan Sverdrup kake
Bilde: Per R. Nystrøm og Geir Weld fra Equinor, oppfølgingsmøte på Johan Sverdup SURF prosjektet.

En stor takk til prosjektlederne på Johan Sverdrup, Bjarte H. Berntsen og Pål Foss som har fulgt prosjektet i alle de snart 7 årene IKM Ocean Design har assistert Equinor. 

IKM Ocean Design

For mer informasjon: silje.nyman@ikm.no