Emerson Automation Solutions inngår rammeavtale med IKM Instrutek for levering av Mobrey Nivåbrytere.

IKM Instrutek - Emerson

Fra venstre på bildet: Kristian Eftedal - Business Development Manager, IKM Instrutek, Petter Skaraas - Salgsdirektør Emerson, Rune Hassum – Salgsdirektør IKM Instrutek

IKM blir med dette Emerson sin hovedkanal for Mobrey produkter i Norge. Porteføljen inneholder i hovedsak nivåbrytere spesielt tilpasset maritime applikasjoner.

«Dette er en viktig avtale for oss. IKM Instrutek har markedskunnskap og en allerede etablert kundemasse. Dette, sammen med et offensivt salgskorps og et svært fleksibelt logistikkapparat ligger alt til rette for felles suksess» sier Petter Skaraas, Salgsdirektør hos Emerson.

Rune Hassum, Salgsdirektør hos IKM Instrutek fortsetter; «Vi ser på denne avtalen som et viktig ledd i vår videre satsning innenfor automasjon mot maritim bransje, samt øvrig segmenter med tilsvarende behov for nivåmålesystemer».

Avtalen ble signert i Desember 2018 med oppstart 1. Januar 2019.