Aker BP og IKM Testing har nylig signert en rammeavtale som inkluderer de fleste av IKM Testing sine tjenester.

Kjetil Digre, Aker BP & Vidar Haugland, IKM Testing

Bilde: Driftsdirektør Kjetel Digre,  Aker BP & VP Norway Operations Vidar Haugland,  IKM Testing.

Rammeavtalen har en varighet på 6 år + opsjonsperiode og gjelder for alle installasjoner Aker BP er operatør for på norsk kontinentalsokkel.

Avtalen vil bli styrt fra IKM Testing sitt hovedkontor på Sola, mens gjennomføring av prosjekter på Skarv-feltet vil bli ledet fra IKM Testing sin avdeling i Kristiansund.

IKM Testing vil ha totalansvar for planlegging og gjennomføring av blant annet nitrogentjenester, teknisk rengjøring, vedlikehold og reparasjon av mekaniske forbindelser og vil bli sterkt involvert i revisjonsstanser. I tillegg vil det være driftsstøtte tjenester og Ad-Hoc arbeid mellom revisjonsstansene. 

Samarbeidet vil ha sterkt fokus på HMS, ny teknologi, digitalisering, nye rengjøringsmetoder og smartere gjennomføring av flerfaglige operasjoner. Det er lagt til rette for bruk av insentivordninger hvor begge parter jobber for større fokus på sikkerhet og mer effektiv utførelse. Vi er velidg fornøyd med at Aker BP verdsetter det arbeidet IKM Testing har utført de siste årene ved gjennomføring og kontinuerlig forbedring av tjenester. IKM Testing har i lang tid jobbet målrettet mot å være best på flerfaglighet – spesialister satt i system.

«Vi er svært glade for den tilliten Aker BP viser oss og ser det som en solid anerkjennelse av vår spisskompetanse. Vi gleder oss til å fortsette et langvarig samarbeid med Aker BP i mange år fremover», uttaler Vidar Haugland, VP Norway Operations.

Lenker