Oppkjøp:    

  • Moland Mekaniske 

Etableringer:     

  • IKM Subsea
  • IKM Operations
  •  IKM Maskinering (fusjon IKM Larsen & Mortensen /IKM Årdal  Mekaniske /Moland Mekaniske) 
  • IKM Testing Brasil
  • IKM Testing Thailand