Oppkjøp:

  • IKM Larsen & Mortensen (Steinsvik Maskinindustri, avd. Stavanger)
  • OIS Inspection 
  • IKM Ocean Design 51% 

Etablering:    

  • IKM Inspections