Oppkjøp:     

  • IKM Mekaniske Kristiansund (Noomas Offshore)

Etablering:    

  • IKM Valves

Fisjon:    

  • IKM Elektro fisjoneres ut fra IKM Gjerseth Elektro