Oppkjøp:     

  • Poseidon Consulting Services
  • Rogaland Offshore
  • IKM dsc Engineering
     

Etableringer:      

  • IKM Euroheat
  • IKM Testing Korea, Mexico, Australia (Gladstone) 
  • IKM Offshore Service 

Fusjoner:    

  • IKM Service AS fusjonert inn i IKM Kran og Løfteteknikk 

Salg:    

  • IKM Uniteam Offshore solgt til IKM Holding