Om selskapet

Vår visjon:
Vi skal være et ledende, komplett og presist førstevalg.

Om oss:
Larvikbedriften Instrutek ble grunnlagt i 1985 som et handelsselskap. Den gang var hovedområdene elektronikk, elektro og automasjon. På 90-tallet opplevde vi vekst innenfor nye områder som temperatur- og trykkalibrering, og simulatorer for skole og undervisning. Hovedkontoret til IKM Instrutek AS holder fortsatt til i Larvik, og har nå avdelingskontor i Stavanger, Bergen og Ålesund. Omsetningen er på
ca. 200 mill. kroner per år.


Selskapet er delt inn i to hovedavdelinger, Elektro og Automasjon samt NavCom og Tilstandskontroll. I tillegg et eget service- og kalibreringsverksted for reparasjon og kalibrering av instrumenter.

Elektro og Automasjon leverer test- og måleinstrumenter. Avdelingen tilbyr produkter til blant annet industri, offshore, installatører, strømleverandører, teknisk opplæring til skoleverket og offentlig tjeneste. I stavanger er det en avdeling for Supply House, som håndterer deler av innkjøpsprosessen for kunder i olje-, gass- og offshoresektoren.

Avdeling for NavCom og Tilstandskontroll håndterer markeder innenfor shipping, industri og offshore. Avdelingen i Bergen håndterer i tillegg et overvåkingssenter for tilstandskontroll.

I tillegg gjennomfører vi kurs og seminarer for kunder, med både produkt- og fagmessig opplæring.

IKM Gruppen som kjøpte Instrutek i 2006, har i dag ca. 2450 ansatte og har en budsjettert omsetning for 2015 på 4,2 milliarder NOK.

IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek AS
Elveveien 28, 3262 Larvik, Norway, T: +47 33 16 57 00, F: +47 33 16 57 01, E: IKMinstrutek@IKM.no