Om selskapet

Vår visjon
Vi skal være et ledende, komplett og presist førstevalg.

En samarbeidspartner
IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester til industri, shipping, offshore og offentlig sektor. Vi har kompetanse innenfor prosess, test- og måleinstrumenter, maritim navigasjon og kommunikasjon samt tilstandskontroll. 

Selskapet ble etablert i 1985, har hovedkontor i Larvik og avdelingskontorer i Stavanger, Bergen og Ålesund. Vi er 46 ansatte med en budsjettert omsetning på 190 mill., og er en del av IKM Gruppen med ca. 2 450 ansatte med en budsjettert omsetning på 4,29 milliarder.

En del av IKM Gruppen
IKM Instrutek er en del av IKM Gruppen - en multidisiplinleverandør med hovedfokus på olje- og gassindustrien. IKM har selskaper innenfor fem forretningsområder: Elektro/instrument/prosess, Subsea/ferdigstillelse, Engineering/operations, Fabrikasjon/inspeksjon og Rigg/nedihullstjenester.

«Vekst i fokus» ligger bak alt vi gjør, og ambisjonen er at selv den mest krevende kunde skal ha IKM som foretrukket leverandør. Alle selskapene er ISOsertifisert, og gjennom internrevisjoner og tett oppfølging sørger konsernet for kvalitetssikring og kontinuerlig forbedring innen helse, miljø og sikkerhet.

Våre verdier
• Ansvarlige • Modige • Tydelige • Målbevisste
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek AS
Elveveien 28, 3262 Larvik, Norway, T: +47 33 16 57 00, F: +47 33 16 57 01, E: IKMinstrutek@IKM.no