Infrastructure


Bærekraftsmål 9. - Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon
 

IKM vil bidra aktivt for å være med på å nå FNs bærekraftsmål mot 2030 og ønsker å bidra til å oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Bærekraftsmål 9

(Delmål: 9.4)
Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet
 


IKM streber etter å være en foretrukket samarbeidspartner der vi ønsker å bidra til  bærekraftig verdiskapning. Vi investerer i våre ansatte der vi har fokus på utvikling og trivsel, noe som ofte resulterer i økonomisk vekst. Denne veksten er med å bidra til kommunal vekst, som igjen kan investeres i bærekraftige utviklingsprosjekter. (Delmål: 9.4)


IKM er opptatt av å vurdere miljø og klimaeffekt i våre beslutninger. Det betyr blant annet at byggene våre har styring av temperatur og lys, og at vi benytter fornybare energikilder. I tillegg er det gjennomført tiltak for gjenbruk, effektiv kildesortering og vi har et bevisst forhold til miljøvurdering ved innkjøp av varer og tjenester. (Delmål: 9.4)

IKM tilrettelegger også for at samarbeidspartnere, leverandører og leietakere kan være med på å ta et felles miljø- og samfunnsansvar. (Delmål: 9.4)