Sustainibility

 

Bærekraftsmål 12 - Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 

IKM vil bidra aktivt for å være med på å nå FNs bærekraftsmål mot 2030 og ønsker å bidra til å oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Bærekraftsmål 12

(Delmål: 12.3)
Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting

(Delmål: 12.5)
Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk

 


Frelsesarmeen
IKM bistår Frelsesarmeen i arbeidet med å innhente overskuddsmat. På den måten unngår en matsvinn samtidig som en hjelper vanskeligstilte mennesker. I tillegg er det gjennomført tiltak for gjenbruk, effektiv kildesortering, og bevisst forhold til miljøvurdering ved innkjøp av varer og tjenester. (Delmål: 12.3)

IKM har gjennomført tiltak for gjenbruk, effektiv kildesortering, og bevisst forhold til miljøvurdering ved innkjøp av varer og tjenester (medlemskap i Grønt punkt Norge). (Delmål: 12.5)