Program Ledersamling 2020

Lokasjonen blir den samme som sist, dvs. Scandic Hotel, Bjødnabeen 2.

PROGRAM

Program
7. februar
12:00 - 13:00LunsjScandic Hotell, Forus
13:00 - 14:00Oppsummering av 2019v/Ståle Kyllingstad
14:00 - 14:15Pause
14:15 - 15:00Strategi og planer fremoverv/Ståle Kyllingstad
15:00 - 15:30Pause
15:30 - 16:15MarkedsbildetV/Rystad Energy
16:15 - 16:30Pause
16:30 - 17:00Sosialt entreprenørskapv/Geir Høiland
17:00Slutt
8. februar
09:00 - 09:20Introduksjon "markedsinformasjon"v/Vidar Haugland
09:20 - 12:00Markedsgrupper / bordiskusjoner
12:00 - 13:00Lunsj
13:00 - 13:20Nye satsingsområderv/Arne / Hans Jakob / Øystein
13:20 - 13:35Digitaliseringsarbeid (IKM)v/ Øystein Stjern
- Status
- Veien videre
13:35 - 14:00QA / HMSKv/Svein Løvås
14:00 - 14:20Pause
14:20 - 15:05Historisk tilbakeblikk 1989 - 2019v/Ståle Kyllingstad
Utvikling av våre kjerneverdierv/Ståle Kyllingstad
19:30 - 01:00Sosialt arrangementSted: Rosenkildehuset
Antrekk: mørk dress