Avansert NDT

Phased Array
fra 1” rør, veggtykkelse fra 2,77 mm og oppover. Materiale C/S-Duplex-Super Duplex-316 og 6Mo. Titanium 4mm plate.
Boltinspeksjon fra M12
Korrosjon under rørstøtte
 

TOFD
Time of flight-diffraksjonsultralydtesting (UT) brukes vanligvis i forbindelse med en faset-array-applikasjon som et raskt screeningsverktøy for deteksjon og dimensjonering av periferiske og aksiale sveisefeil.
 

SLOFEC
Mettet lavfrekvent virvelstrøm-korrosjonsinspeksjonsteknologi for inspeksjoner av lagertankgulv, rør og fartøy.
 

IRIS
Internt roterende inspeksjonssystem er en teknikk som kan brukes på både jernholdige og ikke-jernholdige materialer. Lokale defekter og veggtap på begge sider av røret kan måles nøyaktig.
 

AUT
Automatisert ultralydinspeksjon er å utføre UT NDT sveiseinspeksjon av omkretssveiser under bygging av langdistanse rørledninger.
 

FLOW PIG
DTI Trekscannere forenkler ultralydtesting av rørledninger fra 3'' og oppover, opptil 50 km lengde.

Advanced NDT

Kontaktpersoner