Vår historie

sigma inspection'

Selskapet stammer fra Rogaland Material Inspeksjon AS grunnlagt i 1987, kjøpt opp av Applus Group SA (børsnotert i Madrid) i 2008. Ledergruppen kjøpte selskapet 31.12.2020 via et management buyout og endret firmanavn til Sigma Inspection. Som en del av denne transaksjonen ble Sigma Inspection AS refinansiert og har ingen gjeld og en solid finansiell base for å støtte løpende drift og fremtidig vekst. IKM Gruppen kjøpte 100 % av aksjene i Sigma Inspection 30.12.21, men fortsetter med samme navn og samme ledelse.

Sigma Inspection AS er en ledende leverandør av tjenester til olje- og gassmarkedet offshore og onshore, fabrikasjonsverftet, landbasert mekanisk industri og landbasert infrastruktur som jernbane og broer.

Sigma Inspection AS tilbyr et bredt spekter av både konvensjonelle og avanserte NDT-tjenester, og inspeksjoner som spenner fra spesialisert pipeline testing, on-stream overvåking og skanning til datahåndtering. I tillegg tilbyr Sigma Inspection AS metallurgiske feltundersøkelser og inspeksjon av løfteutstyr. Sigma Inspection AS har i overkant av 60 ansatte, med kontorer og toppmoderne verksted og testfasiliteter i Stavanger og Bergen. Driftsinntektene 2022 forventes å være i størrelsesorden 70 millioner NOK.