GripTight - Reverse Pressure Testplugger

Våre Reverse plugger/jointtestere trykkbelaster ny sveis både aksialt og radialt

GripTight-reverse pressure test plugs
Tradisjonelle Jointtestere og Flensetestere trykkbelaster bare radielle og periferispenninger i sveisen. Bruk av tradisjonelt utstyr vil ikke i tilstrekkelig grad å teste eller verifisere den aksiale styrken.

Våre GripTight Reverse Pressure (GTRP) testplugger er løsningen på den økte bekymringen over den aksiale belastningen. Ved å isolere testområdet mellom en testflens og vår GTRP plugg, er flens-mot-sveis utsatt for full aksial, bøyle, og radiale spenninger som tilsvarer de påkjenninger som ville blitt under trykktesting av hele rørsystemet. 

For mer informasjon om dimensjoner og trykklasser, last ned "Data Sheet" i høyre meny.Grip Tight reverse pressure test plug