Riser teknologi og hurtigkoblinger

IKM Pressure Control ClikLoc

Kobling som ivaretar sikker, rask og pålitelig oppkobling.
Olje & Gas industrien har stort HMS fokus og ønsker å redusere fallende gjenstander samt redusert eksponeringstid ved oppkobling av utstyr i forbindelse med brønn intervensjoner. IKM ClikLoc™ gir operatøren en sikker og rask oppkobling av høytrykk koblinger.

IKM ClikLoc™ koblingen er uktviklet for å redusere oppkoblingstid og øke sikkerheten ved bruk i krevende områder. Oppkoblingstiden kan reduseres med opp til 80% i forhold til dagens teknologi. Koblingen er designed med tanke på sikkerhet og har derfor ingen løse deler eller behov for avansert verktøy for å lukke/åpnes. Dette eliminerer 100% poteniale for fallende gjenstander ved bruk.


IKM ClikLoc™ er designed og produsert i henhold til ISO 13628-7, API 6A og DNV C101 for "Completion & Workover Riser System". Koblingen design er en boyonet type, selvsentrerende kobling. Betydningen av dette er at koblingen ikke har behov for å sentreres manuelt som forhindrer at annet utstyr som er tilkoblet også må roteres ved oppkobling. Når koblings deler er koblet sammen vil en kun dreie muffen 45° for å oppnå komplett sammenkobling.

IKM ClikLoc™ leveres med dynamisk seal design som gjør at en kun har behov for en lav forspenning – vekt av WL/CT BOP eller Stigerør vil være nok vekt – og når en kan rotere muffe har en fått bekreftelse at kopling er korrekt lukket og klar for operasjon.

IKM ClikLoc™ har en egenskap som gir tid/kost reduksjon og sikkerhets optimalisering som ingen andre kjente operasjonelle system som er tilgjengelige på Olje & Gas markedet.

IKM ClikLoc™ er et naturlig valg for oppkobling av høy trykks stigerør ved CT/WL operasjoner samt individuelle oppkoblinger hvor en trenger enkel og rask tilkobling. 

ClikLok   ClikLoc TM

• IKM ClikLoc™ salg og utleie
• WL/CT høytrykks stigerør for utleie
• ROV opererte koblinger
• Hydraulisk operert koblinger
• Service og vedlikehold