Brønntesting og produksjonstjenester

Well testing servicesBrønntestingstjenester
Vår totalpakke for testing og analyser av brønner brukes av stadig flere operatører og tjenesteleverandører over hele verden.

Et av hovedformålene med brønntestingen er å samle representative væsker fra brønnene og levere foreløpige kjemiske og PTV-analyser på stedet.

IKM Production Technology har betydelig ekspertise og kapasitet innen følgende tjenester:

  • Prøvetaking av bunnen av cased hole 
  • Overflateprøver
  • Kjemi på brønnstedet
  • Høytrykksoverføring av open hole-prøver

I tillegg tilbyr vi høytrykkssylindre av PVT-typen, både enkeltfase og monofase, med forskjellig volum for prøvetaking av både gass og olje.

Water analysis      Sampling