Drift service og vedlikeholdspersonell

IKM Operations - Drift serivice og vedlikeholdspersonell

IKM Operations AS kan ta på seg det overordnede ansvaret for levering av vedlikeholds- og service personell innen flere fag, slik at kunden har ett kontraktspunkt.

IKM Operations AS kan utføre preventivt, korrektivt og tilstandsbasert multidisiplint vedlikehold.
Vi kan leverer kampanjelag, og også levere service personell.

IKM Operations AS kan være kontraktspunktet mot kunde, for rammeavtaler med flere disipliner.
 

Referanser:

  • Equinor/Total – General Maintenance Contract 
  • COPNO – Service Contract with 27 different disciplines
  • Rosenberg Worley Parsons – Service Personnel
  • Saipem – Maintenance contract – 17 different disciplines