Consultants Survey 2020

Please answer the questions on the scale from 1 to 6. 1 is in non extent, 6 is in a great extent.


1 - I hvilken grad fikk du og IKM Consultants avstemt forventingene til nåværende stilling?
 
 
 
 
 
 

2 - I hvilken grad fikk du tilstrekkelig informasjon fra IKM Consultants før du startet i din nåværende stillingen?
 
 
 
 
 
 

3 - I hvilken grad stemmer arbeidsoppgavene på nåværende oppdrag med informasjonen du fikk i forkant?
 
 
 
 
 
 

4 - I hvilken grad oppfylles dine forventninger til oppfølging og relasjon til din kontaktperson hos IKM Consultants?
 
 
 
 
 
 

5 - I hvilken grad oppfyller IKM Consultants dine forventninger til leveranser på lønnsutbetaling?
 
 
 
 
 
 

6 - I hvilken grad opplever du at eventuelle avvik eller forbedringsforslag blir korrigert og ordnet på en tilfredsstillende måte
 
 
 
 
 
 

7 - I hvilken grad er du fornøyd med IKM Consultants sine kunnskaper om markedet?
 
 
 
 
 
 

8 - I hvilken grad er du fornøyd med oppfølging fra IKM Consultants på å finne nye oppdrag?
 
 
 
 
 
 

9 - Hvor fornøyd er du med responstiden på dine henvendelser til IKM Consultants?
 
 
 
 
 
 

10 - I hvilken grad vil du anbefale andre å jobbe for IKM Consultants?
 
 
 
 
 
 

11 - I hvilken grad ser du på IKM Consultants AS som din arbeidsgiver i 3 år eller mer?
 
 
 
 
 
 

12 - Alt i alt- hvor fornøyd er du med IKM Consultants?