Videoinspeksjon

Web - Video

IKM Testing utfører innvendig visuell inspeksjon av rør, luftekanaler, avløpssytem, vannledninger, varmevekslere, sprinkleranlegg, ventiler, risere, prosessanlegg og annet kritisk utstyr.

Videoinspeksjon anvendes for å undersøke objekter eller
områder som ikke er tilgjengelige for øyet uten å demontere omgivende strukturer eller maskineri. Metoden tillater inspektøren å finne skjulte feil og defekter før de skaper et problem.

Videoinspeksjon gjør det mulig å nå vanskelig tilgjengelige steder som innsiden på motorer, rør og tanker.

All inspeksjon kan dokumenteres med bilder, lagringsenhet, film og PC-basert bildebehandling. Utstyret kan utrustes med metertellere for lokalisering, ekstra vanntette halogen lamper for inspeksjon av tanker/større kammer, og sentreringsutstyr tilpasset inspeksjonsobjektet. IKM Testing tilpasser inspeksjonsutstyret etter oppdragets art og kundens ønske.

Bruksområder
* Verifisering av renhet
* Sertifisering
* Måling
* Materialkontroll
* Tilstandskontroll
* Verifisering av sveis (innvendig farge/kvalitet)

Videoprober og boroskop
* For inspeksjon med ID fra 6,2mm
* Automatisk fokusering
* Ekte fargegjengivelse

Subseakamera
* For inspeksjon av større rørsystem
* Kan inspisere uten å fjerne væske
* Roterende linsesystem (pan og tilt)
* Velegnet til risere etc.
* Vanntett halogen belysning

Mikrokamera
* For rørinspeksjon med ID fra 50mm
* Kan inspisere flere hundre meter
* Selvgående beltevogn til større dimensjoner/lange lengder
* Roterende linsesystem (pan og tilt)
* Verifisering av sveis (innvendig farge/kvalitet)

Spesielle løsninger
* Bygging/tilpasning av kameravogner
* Fjernstyring
* Ex/sone tilpasninger
* Tilkomst og fremdrift

Dokumentasjon
* Leveres i de fleste formater for digital film og bilder
* Forklarende tekst kan legges på både film og bilder
* Dokumentasjon kan lages både på CD/DVD, og i papirformat

IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing AS
Ljosheimveien 14, 4051 Sola, Norway, T: +47 51 64 90 00,  E:IKMtesting@IKM.no