2-5 dagers ventilkurs med Ingolf Fra Holmslet (tidligere Klyde)
Vi har mulighetene til å spisse ventilkurs for deres behov. Ta kontakt å fortell oss om deres utfordringer så kan vi lage kurs som passer deres personell.

Vi kjører kurs på forespørsel.

Vi har mulighet for å kjøre kurs fra 4 personer til 15 personer på hver kurs. 

Kursets varighet legges opp etter deltagernes behov, og tar for seg de grunnleggende prinsipper for operasjon og behandling av de forskjellige ventiltyper: 
Sluseventiler – Seteventiler – Kontrollventiler – Kuleventiler – Spjeldventiler – Strupeventiler – Sikkerhetsventiler – Tilbakeslagsventiler.

Målgruppe: 
Kursene tilpasses prosess personell, instrument personell og mekanisk personell, samt lærlinger innenfor de samme gruppene.

Målsetting: 
Målet er å gi kursdeltagerne den nødvendige ventilforståelse, slik at de på en sikker og tilfredsstillende måte kan behandle ventilene i den daglige driften av anlegget.

Kontakt for å avtale kurs:
kurs.ikmtesting@IKM.no eller ring 48 89 45 52 Tor Arne Johannesen

Kursavgift:
Prisen på kursene er fra 11 000,- kr til kr. 19 000,- pr. person

Avbestilling
Ved avbestilling senere en syv dager før kursstart, belastes Kunden med full pris. En kunde kan endre på hvem som deltar på kurset til en dag før kursstart uten at kursavgiften økes.
Ved sykdomsfrafall må gyldig legeerklæring fremvises for at kursavgiften skal bortfall.

Vi tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.