Vedlikehold Varmevekslere

Web - Varmeveksler

En varmevekslere er en kritisk komponent i mange prosesser. IKM Testing har utviklet metoder som muliggjør stor grad av In-Situ (på plassen) rengjøring, inspeksjon og vedlikehold med minimal tilkomst tid. Proaktive tiltak på hele systemer sikrer oppetid og systemintegritet mellom planlagte vedlikeholds-/inspeksjonsintervaller.

Hele system med forbrukere kan rengjøres med minimale inngrep/demontering. Automatisk spylesystem for hele rørsatser/bundles korter ned spyletiden på plassen betraktelig.

IKM Testing kan utføre alle operasjoner ved egne verksteder. Ved totalansvar for komplett overhaling, leveres ferdig, dokumentert varmeveksler tilbake til kunde.

For arbeid på offshore installasjoner er alt utstyr Z-015 godkjent, og metoder er utviklet for arbeid mens anlegg er i drift. Inspeksjon, test og pluggeoperasjoner gjøres med portabelt utstyr som kan fraktes med fly/helikopter sammen med servicetekniker.

Inspeksjon
* Material inspeksjon
* Videoinspeksjon
* Digital dokumentasjon
* Portabelt utstyr
* Ex utstyr

Rengjøring og testing dokumentasjon
* Kjemisk Rengjøring
* UHP/hydrojetting
* Automatisk spyleenhet
* Nitrogen puffing
* Trykktesting på plassen
* N2/He lekkasjetesting/såpetest
* Mobilt Z-015 godkjent utstyr

Plugging og utbedring
* In-Situ plugging
* Plugger for alle materialer, trykk og dimensjoner
* Reparasjoner

Monitorering/oppfølging
* Flow Testing
* Trykktap over tid
* Effektivitet over tid
* Material Inspeksjon
* Overvåking og logging

Bruksområder
* In-Situ Offshore
* In-Situ Landanlegg
* Kundes eller IKM’s verksteder
* Prosessindustri
* Næringsmiddelsindustri
* Shipping

  • Link til PDF Brosjyre om vedlikehold varmevekslere
  • Link til UTSTYR innen vedlikehold varmevekslere
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing AS
Ljosheimveien 14, 4051 Sola, Norway, T: +47 51 64 90 00,  E:IKMtesting@IKM.no