Varmebehandling serviceIKM Testing tilbyr hele spekteret av varmebehandling for alle normale temperaturer. Vi utfører arbeidet med elektrisk eller gas/propan utstyr.

Vi kan utføre varmebehandlingen med følgende metoder:
• Varmebehandling med elektriske motstands elementer
• Varmebehandling med Induksjonskabler
• Varmebehandling med Gas og eller olje
• Varmebehandling i ovn

Vennligst klikk for med detaljert informasjon av følgende utførelser:
• Forvarming før sveising
• Post Weld Heat Treatment
• Induksjonsvarming

Forvarming

I olje og gas industrien offshore og onshore utfører IKM Testing forvarming under sveising av flere grunner, men hovedsakelig for å redusere sprekkdannelse og for å redusere spenninger og minisere mengden av hydrogen i sveisen. Varme spenninger oppstår når sveise badet avkjøles raskt og sprekker kan oppstå under og etter sveising. I noen tifeller kan tykke materialer hindre varmetapet og dra varmen vekk fra sveisen så kjølingen går raskere. Viss urenheter forekommer i sveise sonen, vil den høye temperaturen fra sveise flammen få vannet til å dele seg til hydrogen og oksygen. Hydrogenets bi-produkt kan trenge inn i sveise metallet og det kan bli porer under sveisingen. Under sveisingen og etter at sveiseprosessen er ferdig, kan både sveis og den varmepåvirkede sonen (HAZ) bli hard og sprekke om avkjølingen går for raskt.

Forvarming blir brukt til å forbedre metallets egenskaper så det blir enklere i sveise og maskinerings- prosessen ved å høyne temperaturen gradvis for å bedre hardheten i forkant av arbeidet som skal utføres. Dette gjør at det oppvarmete området oppfører seg bedre under sveising og maskinering.

IKM Testing har elementer (fleksible isolerte forvarmere-FIP) spesielt designet til forvarme bruk, med elementer, integrert isolasjon og rustfri bakplate som gjør det lettere og raskere å montere. Elementene er konstruerte for å unngå ødeleggelse av sveisesprut og minisere varmetapet.

IKM Testing leverer også forvarmingsutstyr til roterende sveising.

Varmebehandling etter sveis

Under sveisingen oppstår en del uønskede forhold slik som store spenninger og hardheter i og rundt det sveiste området.
Varmebehandling etter sveis (PWHT) eller spenningsutgløding som det normalt blir kaldt, miniserer dette ved at en kontrollert varmebehandling blir utført ved å senke temperaturen gradvis over en definert periode for å redusere spenningene i den varmepåvirkede sonen samt i området rundt denne, samt redusere hardheten og forbedre seigheten i det sveiste området. Ved å varme sveise -området til en bestemt temperatur, rett under materialets forvandlings temperatur og deretter redusere temperaturen med et bestemt antall grader i timen, kan materialet oppnå normalt spennings nivå.

Spenningsutgløding

Hva er spenningsutgløding?

Spenningsutgløding er å varme opp en konstruksjon eller et rør stykke til en tilfredsstillende høy temperatur slik at styrken i metallet faller.  Viss vi tenker at metallet blir som modelleire, når temperaturen øker, forstår vi bedre hva det dreier seg om.

Etter sveisingen som vi allerede har fortalt om, vil store spenninger fortsatt være innelåst. Etter som temperaturen øker, kan ikke sveisen lenger motstå de indre spenningene og gir etter, og dermed forsvinner spenningene. Sveisen kan etter dette regnes som spenningsfri.

Spenningsutglødingen får som oftes ned hardheten i sveisen og den varmepåvirkede sone, samtidig som den får ut spenningene.

Hvorfor spenningsutgløding?

1. Spenningsutløsningen kan forbedre egenskapene i sveiseområdet slik at risikoen for katastrofal sprøhetsfeil kan bli redusert.
2. En spesiell form for sprekker kan oppstå hvor det er en høy grad av spenninger, sammen med spesielle kjemikalier.  Disse sprekker kalles for korrosjons sprekker. Et eksempel er tilstedeværelse av kaustikk i vanlig karbonstål. Meget små mengder av kloridet kan ha ødeleggende effekt på det normalt motstandsdyktige metallet. Ved spenningsutgløding reduseres dette.
3. Å maskinere en sveis kan ødelegge balansen av spenninger som er igjen i metallet etter sveisingen. Resultatet kan bli katastrofalt. Ved spenningsutgløding kan disse problemene unngås. 

Sikkerhet er viktigst
Sikkerheten er viktigst på en plattform.  Derfor bruker vi bare 60V sekundær spenning fra 65kVA trafoer spesial laget til dette formål. All varmebehandling utføres i henhold til spesifikasjoner og varmebehandlings prosedyrer for hver varmebehandling som utføres. Dette styres  med digitale programmere som kontrolleres av datamaskiner for all utførelse av elektrisk varmebehandling. Dermed får vi nøyaktig kontroll av temperaturen under hele varmebehandlings prosessen, slik som stigerate, holdetemperatur, holdetid og kjølerate.

Etter varmebehandlingen skal teknikeren kontrollere kart dataene for sikre at dette er innenfor spesifikasjonene. Han skal også dokumentere all nødvendig informasjon, slik som varmeelementenes nummer og posisjon på arbeidstykke.

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links