Om selskapet


IKM Testing er en del av IKM Gruppen AS. Siden etableringen i 1992 har IKM Testing vokst til å bli en ledende leverandør av inspeksjon-, testing-, rengjøring- og ferdigstillelsetjenester. Flerfaglighet er vår styrke! Vi opererer i industri, onshore og offshore markedet. Selskapet har hovedkontor på Sola og avdelingskontorer i Bergen, Kristiansund og Hammerfest.

Internasjonalt
De senere årene har vi i stadig større grad prioritert internasjonal satsing, og vi har etablert datterselskap i Canada, Mexico, Brasil, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Korea, Polen, Spania og Storbritannia. IKM Testing vil fortsette med nyetableringer, oppkjøp og allianser, for å stadig utvikle seg som en kvalitetsleverandør.

Eierskap og registreringer
• IKM Testing AS er 100% eid av IKM Gruppen AS, som igjen er heleid av konsernsjef Ståle Kyllingstad.
• Foretaksnummer.: 964 381 224 MVA
• Sertifisert Kvalitetssystem: NS-EN ISO 9001:2008
• Sertifisert Miljøstyringssystem: NS-EN ISO 14001:2004
• Sertifisert Helse- og sikkerhetssystem: OHSAS 18001:2007
• Achilles reg. nr.: 23137
• Sellihca reg. nr.: 100911
• StartBANK ID: 134367
• TransQ ID: 208185
• Medlem av PPSA (Pigging Products and Services Association)

Totalleverandør
IKM Testing er en totalleverandør innenfor ferdigstillelse og vi tilbyr blant annet følgende tjenester:

Nitrogentjenester
• N2 / He Lekkasjetesting
• Nitrogen purging /-skumming
• Rørfrysing / isplugging
• Nitrogenløft

Testing / Plugging
• Trykk-/vakuumtesting
• Rørplugging
• Riser annulus testing

Rengjøring
• Cleaning in place (CIP)
• Kjemisk rengjøring
• Oljeflushing og oljerensing
• Hydrojetting
• Steaming
• HVAC rengjøring
• Tankrengjøring
• Vakuumrengjøring
• Preservering
• Rensing av vaskevann
• LRA/NRS/kvikksølvhåndtering

Inspeksjon
• Videoinspeksjon
• Tankinspeksjon
• Drone- / RPAS-/
   UAV inspeksjon
• Inspeksjon uten entring 

On-site maskinering
• Kaldkutting / fuging
• Conductor-/ Csg kutting
• Vann / sand-kutting
• Diamantwire kutting
• Flensemaskinering
• Hot- / cold tapping
• Hull- / linjeboring
• Plan- / kilespor fresing

Sertifisering / Vedlikehold
• Kompositt reparasjon /
   Lekkasjetetting
• Sertifisering av akkumulatorer
• Vedlikehold varmevekslere
• On-Site PSV kalibrering
• Rørmerking / tagging

Flensearbeid
• Flange management
• Bolteforspenning
• Hot bolting

Decommissioning / Fjerning
• Fjerning av hydrokarboner / scale
• LRA/NRS/kvikksølvhåndtering
• Passivering
• Drenering / tømming
• Kutting / anboring

Pipeline / Subsea tjenester
• Pigging / rørledningsinspeksjon/
   RFO
• Subsea spools commissioning
• FAT subsea strukturer
• Pig tracking- / isotope tjenester

Umbilical tjenester
• Elektrisk testing og monitorering
• Optisk testing og monitorering
• Testing av hydraulikk-/
   kjemiske linjer
• Flushing av hydraulikk-/
   kjemiske linjer

Brønntjenester
• Cuttings transport system (CTS)
• Scale squeeze
• Syrestimulering

Kursvirksomhet
• Bolttrekkingskurs (NS-EN 1591)
• Ventilkurs
• Hot bolting
• Plugging
• Trykktesting
• Hot oil flushing
• Hydrojetting
• Kundetilpassede kurs

Utleie
• Pumper og tanker
• Inspeksjonsutstyr
• Boltetrekkingsutstyr
• Tørke-/ filtreringsutstyr
• Flenser og plugger
• Luftkompressorer
• Testutstyr
• Hydrauliske slangetromler
• Varmtvannsvaskere

Design og engineering
• 2D tegning (AutoCAD)
• 3D tegning (Inventor)
• 3D modellering /
   animering (3DS Max)
• Fullstendige konstruksjonstegninger
• Skreddersydd utstyrsutvikling
• Design konsept simulering og
   visualisering
• Design og utarbeiding av kursmatriell


Vi er i dag en betydelig leverandør innenfor våre forretningsområder, og har stor kompetanse og kapasitet både med tanke på personell, ledende og utførende, samt en omfattende og moderne utstyrspark.

Integrering hos kunde
IKM Testing har gjennom sin store bredde i tjenesteområde blitt en viktigere part i kunders tidlige planlegging. I stadig større grad bidrar vi i kunders forkant arbeid, og påtar oss totalansvar for arbeidsomfanget som faller naturlig inn under vår kompetanse.

Rammeavtaler/Langsiktighet
IKM Testing har etablerte rammeavtaler med de fleste operatørselskap og større entreprenører i Norge. Gjennom ramme- avtaler har vi oppnådd kontinuitet og langsiktig samarbeid til beste for begge parter. Ved gjensidig erfaringsoverføring utvikler vi, sammen med kundene våre, stadig bedre metoder for effektiv gjennomføring av prosjektene.

Brosjyrer:

IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing AS
Ljosheimveien 14, 4051 Sola, Norway, T: +47 51 64 90 00,  E:IKMtesting@IKM.no