Sola - HovedkontorIKM TESTING AS - HOVEDKONTOR - STAVANGER/SOLA

Adresse: Ljosheimvegen 14, 4051 Sola
T: +47 51 64 90 00, E: IKMtesting@IKM.no W: www.ikm.no/ikmtesting
MARKED & KONTRAKT
Pål Ørke Markedsdirektør +47 91370372  
Jens Bolme International Sales & Marketing Director +47 90954221
Trond Sægrov Salgssjef - Norge +47 90575556
Linda Synnøve Larsen Key Account Manager +47 99772252
Jannike Byberg International Sales & Contract Engineer +47 47324913
TOPSIDE OPERASJON
Vidar Haugland Operasjonssjef +47 90026972
Svein Harald Andersen Seksjonsleder Operasjon +47 91699435
Tom Mæland Seksjonsleder Operasjon +47 91366907
Finn Helge Haugland Sr .Seksjonseder Operasjon Utland      +47 91554727
Frank Ravndal Avdelingsleder Topside Engineering +47 51641471
PIPELINE & CTS OPERASJON
Jens Amund Jenssen  Senior Seksjonsleder  +47 48039464
Odd Reidar W. Boye Technical Manager  +47 97596005 
UTLEIE
Ole Stian Høyland Senior Utleiekoordinator +47 41765901
Tom Idar Aabogen Utleiekoordinator +47 40412879
Leif Johan Flornes Utleiekoordinator +47 40412874
Stig Nesse Utleiekoordinator +47 40412884
HR, HMS & KOMPETANSESENTER
Erik Middelthon Senior Seksjonsleder HR & HMS +47 90536430
Tor Arne Johannesen SeksjonslederKurs & Kompetansesenter +47 48894552  
LOGISTIKK, VEDLIKEHOLD & TESTHALL
Tor Arne Johannesen Avdelingsleder Testhall +47 48894552
Kjell Rune Langenes Avd. leder Vedlikehold Elektrisk utstyr +47 48081333
Morten Johannessen Avd. leder Vedlikehold Dieseldrevet utstyr +47 47710067
Vidar Guggedal Avdelingsleder Logistikk +47 90872277     
 
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing AS
Ljosheimveien 14, 4051 Sola, Norway, T: +47 51 64 90 00,  E:IKMtesting@IKM.no