BergenIKM TESTING AS - AVD. BERGEN

Adresse: Bleivassvegen 62, 5363 Ågotnes
T: +47 51 64 90 00, E: IKMtesting.Bergen@IKM.no, W: www.ikm.no/ikmtesting
Roar Bøe Avdelingsleder +47 920 38 516
Odd Erik Hostad Operasjonsleder +47 958 79 341
 
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing AS
Ljosheimveien 14, 4051 Sola, Norway, T: +47 51 64 90 00,  E:IKMtesting@IKM.no