Rigg / Nedihullstjenester

IKM Rigg/Nedihullstjenester

Prosess- og brønnteknologi
• Datainnsamling (trykk, temp, flow, kjemisk analyse)
• Offshore PVT og kjemisk analyse
• Ringrom lekkasje målinger
• Høytrykk separasjons utstyr
• Brønnintervensjonsutstyr (wireline, coil tubing og snubbing)
• Overflate trykkkontroll utstyr
• Lagring av 3. parts utstyr
• Overhaling og sertifisering av 3. parts utstyr
• Certification
• Utleie og handling av prøvetakingssylindere
• Sertifisering /klassing
• Brønnbarriere kontroll
• Brønntesting og produksjonstjenester
• Produktutvikling

Borevæskesystem
• Mud Retur uten Riser (MRR)
• Riser nivå kontroll (RLC)

Håndtering av boreavfall
• Boreavfallssystemer (DWM)
• Behandling og transportsystemer for borekaks
• Behandling/prosesering av oljeholdig vann (slop)
• Mellomlagringstanker, vakuumsystemer og pneumatiske pumper for borekaks

Fortøyningstjenester
• Fortøyningsløsninger for flyterigger
• Analyser og engineering
• Inspeksjon og service

Salg
• Intervensjonsverktøy
• Trykkontrollutstyr
• Slagverktøy
• Reservedeler

Utleie
• Utstyr og personell

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links