Elektro / Instrument / Automasjon

Elektro / Instrument / Prosess

Elektro / Instrument / Automasjon er en av fem divisjoner i IKM Gruppen AS. Divisjonen består i dag av 7 separate aksjeselskap. Vi er i stadig vekst og har derfor behov for å knytte til oss personell innen for flere fagområder i årene fremover.

Selskapene i divisjonen driver virksomhet innen følgende forretningsområder:

Produktsalg

• Supply house
• Instrumentering/elektro/elektronikk/automasjon
• Vibrasjonsinstrumenter
• Laser opprettingsinstrumenter
• Akustikk instrumenter
• Måle- og testutstyr
• Elektriske motorer/transformatorer
• Termograferingsutstyr
• Trafoovervåking
• Kalibreringsinstrumenter/miljøinstrumenter
• Navigasjon/kommunikasjon
• Værhus
• EX kabinett heatere
• Vann- og ballast behandling

Egenproduksjon
• Systemintegrasjon
• Elektriske motorer/transformatorer/generatorer
• Subsea elektriske motorer/transformatorer
• Overtrykkscontainere
• Kontroll/enclosure paneler
• UPS systemer
• HPU’er/subsea HPU’er
• Subsea elektriske aktuatorer
• Lokale kontrollpanel (LCP)

Utleie
• Utstyr og personell

Kursvirksomhet

Webshop
• Salg av test- og måleinstrumenter
• Utleie av utstyr og instrumenter

Service, installasjon og kalibrering
• Trykk, temp, flow, elektrisk, mekanisk og gass tetthet
• Elektriske parameter
• Valve Site Service (VSS)
• Sikkerhetsventiler
• Navigasjon/kommunikasjon på skip (maritimt utstyr)
• Vibroakustikk
• Vibrasjonsvern offshore
Feltinstumentering
• Avgassmåling (NOX)
• Power kontrollkontainere (Ex/ non Ex)
• Midlertidig elektrisk utstyr (Ex/Z-015)
• Elektriske/hydrauliske kontrollsystemer (Ex/non Ex)
• Personell (automasjon, elektro, 
   instrument, prosess, hydraulik)
• Onshore/offshore service
Tilstandskontroll
• Vikling/overhaling av motorer:
   - Pumper
   - Sylindere
   - Boreutstyr
   - Vinsjer, kraner
   - HPU’er

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links