Konvensjonell NDT

Tilgjengelige tjenester:
MT: Magnetisk partikkeltesting
PT: Penetranttesting
VT: Visuell testing
UT: Ultralydtesting
RT: Radiografisk testing (konvensjonell og digital)
ET: Eddy Current Testing
WT: Tykkelsesmåling
TI: Trådinspeksjon
WI: Sveiseinspeksjon

sigma inspection

Kontaktpersoner