NDT / Materialinspeksjon

NDT

IKM Inspection AS utfører alle former for kvalitetskontroll, NDT og inspeksjonsarbeid. Virksomheten er hovedsakelig rettet mot olje- og gassrelaterte utbyggingsprosjekter, petrokjemiske anlegg, mekanisk industri og offshorearbeid.

Virksomheten er fokusert på alle former for kvalitetskontroll, NDT, materialtesting og inspeksjonsarbeid. Selskapet er også sterkt engasjert innen vedlikeholdsinspeksjon i olje & gass industrien og petrokjemiske anlegg både offshore og onshore. 

Selskapet opprettholder inspektørenes kvalifikasjoner ved kontinuerlige oppdateringer og utvidelse av sertifiseringsspekter. 

Alle oppdrag blir utført i henhold til kundens spesifikasjoner og myndighetenes krav. Vårt grunnprinsipp er 0-filosofi innen helse, miljø og sikkerhet.
 

Selskapet innehar følgende godkjenninger:

  • ISO 9001, 2015
  • Godkjent leverandør av NDT tjenester hos DNVGL
  • Godkjent av DNVGL for tykkelsesmåling skip i alle klasser
  • Worldwide godkjent leverandør TechnipFMC
  • Godkjent i EPIM JQS