Våre selskapIKM Gruppen - kundene og ansatte i fokus
Vårt mål er å gjøre IKM til en attraktiv arbeidsgiver for dyktige fagfolk og spesialister innen utvalgte forretningsområder. Krevende kunder gir utfordrende oppgaver, som setter krav til våre kompetente og kreative ledere og medarbeidere.

«Vekst i fokus» ligger bak alt vi gjør, og ambisjonen er at selv den mest ­krevende kunde skal ha IKM som foretrukket ­leverandør. Alle selskapene er ISO-sertifisert, og gjennom internrevisjoner og tett opp­følging sørger konsernet for kvalitetssikring og kontinuerlig forbedring innen helse, miljø og sikkerhet.

Vi kan alltid bli bedre!
IKM Gruppen vil fortsette med nyetableringer, oppkjøp og allianser, slik at vi stadig utvikler IKM som en kvalitetsleverandør. Gjennom tett samarbeid med våre kunder, også gjennom felles anbud, jobber vi for at sluttkunden skal få levert kostnadseffektive løsninger med høy kvalitet.

Vi satser på internasjonal vekst, som gir nye utfordringer og muligheter for våre ansatte.

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links