Utstyrskatalog – Alfabetisk listing


Gå til sortert etter tjenester 


A
Adsorpsjonstørkere
Akkumulatorskidder
Akustisk Lytteapperater
Analyseutstyr
ANSI Flenser & Spader
API testflenser
Aqua Jack Strekkeutstyr
Arbeidscontainere
B
Bevelmaster 
Bortføringsslange (DHR)
Brakker
Bunnramme
Bærbar PC
Børsteunit
Bøyemaskin
   
C
Chutes
Clamshell 
Containere
CTS - Bortføringsslange (DHR)
CTS - Ejector
CTS - Handling frame
CTS - Klumpvekt
CTS - Slangereeler / Handling frame
CTS - Subsea Pump Modul, SPM
CTS - Surface Power Unit, SPU
CTS - Tilkoplinger
   
D
Dampgeneratorer
Datalogger Subsea
Dieselgeneratorer
Digitalkamera
Double Block & Bleed testplugger
Drone / UAV
Drypp trau
Duggpunktmålere
Dykkpumper
Dyser og Slanger hydrojetting
   
E
Ejektorer Luft
Ekstern Harddisk
Elan Strekkeutstyr 
Elektrisk etterkjølere
Elektrisk varmeunit
Elektriske luftvarmere
Etterkjølere
EX lamper
Ex-Startskap
   
F  
Filterenheter
Filterhus
Flensemaskineringsutstyr
Flenser ANSI
Flenser API
Flenser Hubber
Flenser SAE
Flenser SPO compact
Flensespredere 
Flensetestere
Flowmeter
Flowvender
Flushemanifold
Flusheuniter
Foggeunit
Fordampere
Friskluftspakker
Furmanite Flensemaskineringsutstyr
   
G
Gass boostere
Geleutstyr
Generatorer
Gjengemaskin
Greylock
   
H
Handling frame (CTS)
Helium Lekkasjesøkere
High pressure tube tester kit
HPU
Hubber
HVAC Børsteunit
HVAC Tilbehør / ventilasjon
HVAC Tørrisrengjøring
Hydratight Strekkeutstyr
Hydratight Torque utstyr
Hydraulisk mutterknekker
Hydraulisk stempelpumpe
Hydrauliske Pigladere
Hydrauliske slangetromler
Hydrojettuniter
Hytorc Torque utstyr
Høytrykkspumper
Høytrykkspylere
Høytrykk testplugger
   
I
Injeksjonspumper
Instrument / testcontainere
Isolasjonsplugger
Isolasjonstestere
Ispluggingstanker
   
J
Jointtestere
   
K 
Kaldkutting Bevelmaster 
Kaldkutting Clamshell 
Kamerasystem
Kjernebor
Klumpvekt
Kompaktuniter vann-/kjemikalier
Kompressorer
Kontorbrakker
   
L
Lekkasjesøkere
Luftdreven EX lampe
Luftejektorer
Luftkompressorer
Luftmanifolder
Lufttanker
Lufttørkere
Luftvarmere
Luftvifter
Lyd-dempere
Lytteapperater
Løfteputer 
   
M
Manifolder - Flushing
Manifolder - Nitrogen
Manifolder - Steam
Manifolder - Testing
Manifolder - Vann-/kjemikaliesirkulasjon

Massespektrometer
Membranpumper
Miksetank
Momentnøkkel testbenk
Mud-skip
Mutterknekker

Måleinstrumenter

   
N
Nitrogenfordampere
Nitrogengenerator
Nitrogenmanifold
Nitrogenpumper 
Nitrogenregulatorer
Nitrogentanker
   
O
o2 målere
OD Høytrykk testplugger
Oksygenmålere
Oljefyllepumper
Oljetørker
OPS
Overtrykkskidder
   
P
Partikkeltellere
Personell og bemanning
Piggecontainere
Pigladere
Pigsøkesystem
Plarad Vriverktøy
Plugger
POP - A - Plug
Preservering
Prosjekt PC
PSV containere
Puls-demper
Pumper Boltetrekking
Pumper CTS
Pumper Nitrogen
Pumper Oljefylling
Pumper Pigging
Pumper (SPU)
Pumper Vakuum
Pumper vann-/kjemikalier
Purifiere
   
R
Retningsventiler
Reverse pressure testplugger
Ringmanifolder
Rotofaner
RPAS
Rørbøyer
   
S
SAE flenser
Sirkulasjonspumper
Slangereeler
Slangereeler / Handling frame (CTS)
Slangetromler
Spill palle
SPO compact flenser
Spyleenheter for rørvekslere
Startskap Ex
Steamgeneratorer
Strekkeutstyr - Aqua Jack
Strekkeutstyr - Hydratight Sweeney
Strekkeutstyr - Elan TTS
Stress Meter
Strømaggregat
Subsea datalogger
Subsea manifold
Subsea Pump Modul, SPM (CTS)
Subsea Unit (SPM)
Surface Power Unit, SPU (CTS)
   
T
Tank 60 liter
Tanker Isplugging
Tanker Nitrogen
Tanker Pigging
Tanker vann-/kjemikalier
Techlok
Testcontainere
Test Equipment
Testmanifold
Tigersag
Tilbehør / ventilasjon
Torque utstyr - Hydratight Sweeney
Torque utstyr - Hytorc
Torque utstyr - Plarad
Tritool Bevelmaster 
Tritool Clamshell 
Trykk regulerings ventiler
Tørker Luft
Tørker Vakuum
Tørrisrengjøring
   
U
UAV / Drone
Umbilicalcontainer
   
V
Vakuumpumper
Vakuumsugere
Vakuumtørker
Vannbehandling (Slop Oil / X-clean)
Vaporizere
Varmeunit elektrisk
Varmeveksler Test Kit
Varmevekslere
Varmluftsaggregat
Varmtvannsvaskere / Høytrykkspylere
Ventilasjon Børsteunit
Verktøycontainere
Verktøykasse
Video Digitalkamera
Video Kamerasystem
Video Tilleggsutstyr
Videoprober
Vifter
Vokseuniter
Vriverktøy-Hydratight 
Vriverktøy-Hytorc
Vriverktøy - Plarad
   
IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links