Luftmanifolder

Navn

Beskrivelse

 

 

LM-02

Dimensjon : B 450, L 1200, H 200mm / Vekt: 25 kg

Type : 1” kropp med 2 x 2” og 6 x 1”

P maks. : 7 bar

Tilkoblinger : 1 stk. 2” klo kopling, 7 stk. 1” klo kopling 

 

LM-05 

Dimensjon :  B 420, L 1180, H 250mm / Vekt: 20 kg

Type :  2” kropp med 1” stikk

Tilkoblinger : 1 x 2” klo kopling, 7 x 1” klo kopling 

 

LM-07

Dimensjon : B 420, L 1050, H 220mm / Vekt: 18,5 kg

Type : 2” kropp med 1” stikk

P maks. : 7 bar

Tilkoblinger : 10 stk. 1” klo kopling 

 

LM-11

Dimensjon :  B 450, L 1050, H 300mm / Vekt: 19 kg

Type :  1 1/2” kropp med 1” stikk

P maks. :  7 bar / 10 000 PSI

Tilkoblinger :  2 stk. 1” klo kopling, 8 stk. 1” klo kopling 

 

LM-15 

Dimensjon : B 390, L 765, H 173mm / Vekt: 18 kg 

Type : 1” kropp med 1” stikk

P maks. : 7 bar / 10 000 PSI

Tilkoblinger : 2 stk. 1” klo kobling, 8 stk. 1” klo kobling

 

LM-16

Dimensjon : B 450, L 1460, H 300mm / Vekt: 32 kg 

Type : 2” kropp med 1” stikk + 1/2" stikk

P maks. : 7 bar

Tilkoblinger : 2 stk. 2” klo kobling, 15 stk. 1” klo kobling

 

LM-31 

Dimensjon :  B 420, L 1180, H 250mm / Vekt: 20 kg

Type :  2” kropp med 1” stikk

Tilkoblinger : 1 x 2” klo kopling, 7 x 1” klo kopling

 

LM-32

Dimensjon :  B 420, L 1180, H 250mm / Vekt: 20 kg

Type :  2” kropp med 1” stikk

Tilkoblinger : 1 x 2” klo kopling, 7 x 1” klo kopling 

 

LM-33

Dimensjon :  B 420, L 1180, H 250mm / Vekt: 20 kg

Type :  2” kropp med 1” stikk

Tilkoblinger : 1 x 2” klo kopling, 7 x 1” klo kopling 

 

LM-34

Dimensjon :  B 420, L 1180, H 250mm / Vekt: 20 kg

Type :  2” kropp med 1” stikk
P maks. : 10 bar

Tilkoblinger : 1 x 2” klo kopling, 7 x 1” klo kopling 

 

LM-35

Dimensjon :  B 420, L 1180, H 250mm / Vekt: 20 kg

Type :  2” kropp med 1” stikk

Tilkoblinger  :  1 x 2” klo kopling, 7 x 1” klo kopling 

 

LM-36

Dimensjon :  B 420, L 1180, H 250mm / Vekt: 20 kg

Type :  2” kropp med 1” stikk

Tilkoblinger :  1 x 2” klo kopling, 7 x 1” klo kopling 

 

LM-37

Dimensjon :  B 420, L 1180, H 250mm / Vekt: 20 kg

Type :  2” kropp med 1” stikk

Tilkoblinger : 1 x 2” klo kopling, 7 x 1” klo kopling 

 

LM-38

Dimensjon :  B 420, L 1180, H 250mm / Vekt: 20 kg

Type :  2” kropp med 1” stikk

Tilkoblinger : 1 x 2” klo kopling, 7 x 1” klo kopling 

 

LM-39

Dimensjon :  B 420, L 1090, H 250mm / Vekt: 23 kg

Type :  2” kropp med 1” stikk

Tilkoblinger :  1 x 2” klo kopling, 7 x 1” klo kopling 

 

LM-40

Dimensjon :  B 460, L 1100, H 250mm / Vekt: 23 kg

Type :  2” kropp med 1” stikk og 2” stikk

P maks. :  20 bar

Tilkoblinger : 1 x 2” klo kopling, 7 x 1” klo kopling 

 

LM-41

Dimensjon :  B 460, L 1100, H 250mm / Vekt: 23 kg

Type :  2” kropp med 1” stikk

Tilkoblinger : 1 x 2” klo kopling, 7 x 1” klo kopling 

 

LM-42

Dimensjon :  B 460, L 1100, H 250mm / Vekt: 23 kg

Type :  2” kropp med 1” stikk

Tilkoblinger : 1 x 2” klo kopling, 7 x 1” klo kopling 

 

LM-43

Dimensjon :  B 460, L 1100, H 250mm / Vekt: 23 kg

Type :  2” kropp med 1” stikk

Tilkoblinger : 1 x 2” klo kopling, 7 x 1” klo kopling 

 

LM-44

Dimensjon :  B 460, L 1100, H 250mm / Vekt: 23 kg

Type :  2” kropp med 1” stikk

P maks. :  10 bar

Tilkoblinger : 1 x 2” klo kopling, 7 x 1” klo kopling 

 

LM-45

Dimensjon :  B 460, L 1100, H 250mm / Vekt: 23 kg

Type :  2” kropp med 1” stikk

Tilkoblinger : 1 x 2” klo kopling, 7 x 1” klo kopling 

 

LM-46

Dimensjon :  B 460, L 1100, H 250mm / Vekt: 23 kg

Type :  2” kropp med 1” stikk

Tilkoblinger : 1 x 2” klo kopling, 7 x 1” klo kopling 

 

LM-47

Dimensjon :  B 460, L 1100, H 250mm / Vekt: 23 kg

Type :  2” kropp med 1” stikk

Tilkoblinger : 1 x 2” klo kopling + 1 x 1” klo kopling, 6 x 1” klo kopling 

 

LM-48

Dimensjon :  B 420, L 1180, H 250mm / Vekt: 20 kg

Type :  2” kropp med 1” stikk

Tilkoblinger : 1 x 2” klo kopling, 7 x 1” klo kopling

 

LM-49

Dimensjon :  B 420, L 1180, H 250mm / Vekt: 20 kg

Type :  2” kropp med 1” stikk

Tilkoblinger : 1 x 2” klo kopling, 7 x 1” klo kopling 

 

LM-50

Dimensjon :  B 420, L 1180, H 250mm / Vekt: 20 kg

Type :  2” kropp med 1” stikk

Tilkoblinger : 1 x 2” klo kopling, 7 x 1” klo kopling 

 

LM-51

Dimensjon : B 350, L 750, H 200mm / Vekt: 9 kg 

Type : 1” kropp med 1/2” stikk og 1” stikk

P maks. : 7 bar

Tilkoblinger : 2 stk. 1” klo kobling, 4 stk. 1” klo kobling

 

LM-52

Dimensjon : B 350, L 690, H 150mm / Vekt: 9 kg 

Type : 1” kropp med 1/2” stikk og 1” stikk

P maks. : 7 bar

Tilkoblinger : 2 stk. 1” klo kobling, 4 stk. 1” klo kobling

 

LM-54

Dimensjon : B 400, L 1100, H 200mm / Vekt: 16 kg 

Type : 1” kropp med 1” stikk

P maks. : 7 bar

Tilkoblinger : 10 stk. 1” klo kobling

 

LM-55

Dimensjon : B 450, L 750, H 190mm / Vekt: 10 kg 

Type : 1/2” kropp med 6 x 1/2” stikk

P maks. : 7 bar

Tilkoblinger : 6 stk. 1” klo kobling

 

LM-56 

Dimensjon : B 450, L 750, H 190mm / Vekt: 10 kg 

Type : 1” kropp med 4 x 1/2” stikk og 2 x 1" stikk

P maks. : 7 bar

Tilkoblinger : 6 stk. 1” klo kobling

 

LM-57 

Dimensjon : B 350, L 700, H 180mm / Vekt: 6 kg 

Type : 1/2” kropp med 6 x 1/2” stikk

P maks. : 7 bar

Tilkoblinger : 6 stk. 1” klo kobling

 

LM-58

Dimensjon : B 410, L 1000, H 210mm / Vekt: 13 kg 

Type : 1” kropp med 8 stk. 1/2” stikk

P maks. : 7 bar

Tilkoblinger : 8 stk. 1” klo kobling

 

LM-59

Dimensjon :  B 520, L 1000, H 250mm / Vekt: 14,5 kg

Type :  1” kropp med 1” stikk

Tilkoblinger :  2 stk. 1” klo kopling, 4 stk. 1” klo kopling 

 

LM-60

Dimensjon : B 420, L 745, H 250mm / Vekt: 10 kg 

Type : 2” kropp med 1” stikk

Tilkoblinger : 5 x 1” klo kopling

 

Tilbake til utstyrsinnhold.

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links