Engineering / OperationsVåre salgsingeniører og servicepersonell holder et høyt faglig nivå, og vi ser det som svært viktig at hver ansatt til enhver tid oppdateres på kunnskaper for å kunne gi våre kunder best mulig service. I tillegg gjennomfører vi en rekke kurs og seminarer for våre kunder, med både produkt- og fagmessig opplæring.

Ingeniører og prosjekt adm. tjenester:
 • Prosjektingeniører – alle disipliner
 • Prosjektledelse
 • Byggeoppfølging, igangkjøring, ferdigstillelse
 • Quality Risk Management
 • HMS
 • Konstruksjon, tegning, beregning 2D/3D
 • Prosjektstøtte/-kontroll
 • Kontrakt/Anskaffelse
 • Dokumenthåndtering / LCI
  Driftsstøtte /driftsassistanse:
 • Kranførere
 • Kranteknikere
 • Brannvakter
 • Mekanikere
 • Prosessoperatører
 • Vedlikeholdsarbeidere
 • Helivakter
 • Flaggmenn
 • Riggere
 
IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links