Målsetting
Hovedmålsettingen med innføringskurs i trykktesting er å gi den enkelte kursdeltager de grunnleggende kunnskaper om forberedelser, planlegging, utførelse og dokumentering av trykktesting som disiplin.

Fokus på HMS og riktig valg av utstyr er avgjørende for å unngå ulykker og tap av verdier. Opplæring vil bli gjort etter spesifikke standarder. Kurset vil inneholde en teoridel, praksisdel og eksamen.

Vi kjører flere kurs hver måned, ta kontakt for mer informasjon om kursdatoer:
Telefon +47 40 00 22 09, E-post: ikmtesting@trainingportal.no


TEORETISK DEL

Hovedoppgaver under kurset vil være:
• Ulike metoder for trykktesting
• Utførelse av trykktesting
• Jobbpakker og tegninger
• HMS
• Utstyr for trykktesting
• Trykk og temperatur teori
• Innføring i fittings og gjengetyper
• Pakninger og bolter
• Flenser
• Ventiler
• Standarder 

Praksis
Den simulerte praksistesten vil bli utført på en treningsjigg, under oppsyn av instruktør. Det vil bli gjennomgått arbeidspakker for utførelse tilnærmet arbeidspakker som vil foreligge ute i felt.

Treningskurs
Kurset vil bli avholdt i egne lokale og simuleringsjigg vil bli benyttet for trykktesting.

Verktøy
Treningsjiggen viser hvilke typisk utstyr som vil inngå i test. Dette utstyret vil være relevant for både onshore og offshore industrien.

Treningsprogram:
• Teori avholdes i klasserom, varighet 1 dag.
• Praksis vil bestå av utstyrsforståelse, oppkobling og utførelse av trykktest, varighet 1 dag.
• Skriftlig test vil bestå av en eksamen som tar for seg viktige momenter innen trykktesting. Etter bestått test vil hver enkelt kursdeltaker motta et kursbevis.

For mer infromasjon om programmet, kursmateriell etc.

Praktiske opplysninger:
Oppmøte adresse kurs: IKM Kurs og kompetansesenter, Ljosheimvegen 16, N-4050 Sola.

Kontakt for kursdatoer:
Telefon 40 00 22 09, E-post: ikmtesting@trainingportal.no  

Kursavgift
Prisen på kurset er kr. 6400,- pr. person.

Kursmateriell
Kursmateriell og kursbevis er inkludert i kursavgiften. Det vil også bli servert lunsj hver dag.

Avbestilling
Ved avbestilling senere en syv dager før kursstart, belastes Kunden med full pris. En kunde kan endre på hvem som deltar på kurset til en dag før kursstart uten at kursavgiften økes.
Ved sykdomsfrafall må gyldig legeerklæring fremvises for at kursavgiften skal bortfalle.

Tidspunkt
Kurset starter kl. 08.30, og avsluttes ca. kl. 15.00

Tekniske forespørsler angående kurssenteret
Har du behov for å få svar på tekniske spørsmål rundt våres kurssenter eller kurs tilbud utover det som ligger tilgjengelig på  http://www.trainingportal.no  så vennligst ta kontakt på mail: kurs.ikmtesting@IKM.no eller ring 453 91 190, Frank Ravndal 

Avbestilling
Ved avbestilling senere en syv dager før kursstart, belastes Kunden med full pris. En kunde kan endre på hvem som deltar på kurset til en dag før kursstart uten at kursavgiften økes.
Ved sykdomsfrafall må gyldig legeerklæring fremvises for at kursavgiften skal bortfall.

Vi tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.