Kurstider
Kurset har varighet 2 dager sammenhengende, kl. 0830-1530. 

Kursdatoer og påmelding*
For oversikt over kursdatoer og påmelding til kurs, klikk på link under (kobling til side hos 3. part Mintra Trainingportal AS som håndterer all kursadministrasjon for oss):

* Firmakunder med egen firmakonto hos Mintra Trainingportal A kan enkelt administrere påmeldinger og endringer av sine ansatte direkte i www.trainingportal.no. Ta kontakt med Tone Småsund i Mintra Trainingportal AS på tlf 24 15 55 00 dersom dere ikke har men ønsker slik firmakonto.

Kursbeskrivelse
Kurset som har varighet 2 dager består av teori og grunnleggende kunnskaper om forberedelser, planlegging, utførelse og dokumentering av trykktesting som disiplin og spesielt på olje- og gassinstallasjoner (trykksatte, kritiske systemer) offshore og på land. Kurset avsluttes med både teoretisk og praktisk eksamen. 

Kursavgift
Prisen på kurset er kr. 6.400,- pr. person.

Kursmateriell
Kursmateriell samt lunsj og kaffe/te/mineralvann er inkludert i kursavgiften.

Avbestilling
Ved avbestilling senere en syv dager før kursstart, belastes kunde/deltaker full pris. En kunde kan endre på hvem som deltar på kurset til en dag før kursstart uten at kursavgiften økes. Ved sykdomsfrafall må gyldig legeerklæring fremvises for at kursavgiften skal bortfalle.

Vi tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.

IKM gruppens avtale med hotell
Ikke ansatte kursdeltakere på våre kurs kan benytte IKM Gruppen sin til enhver tid rimeligere avtale med Smarthotel Forus, ved å legge ved kopi av sin kurspåmeldingsbekreftelse ved bestilling av rom. Den enkelte kursdeltaker betaler selv sitt opphold.

Spørsmål
For tekniske spørsmål eller behov for kurstilbud utover våre standard kurs vennligst ta kontakt med vår senior kursleder Kjell Tjetland (e-post: kjell.tjetland@ikm.no, mobil: 47 02 74 72).