IKM Subsea åpner kontor i Aberdeen

Multi disciplined ROV Subsea leverandør etablerer seg i Aberdeen.

IKM Subsea følger fotsporene til IKM Testing, IKM Measurement og IKM Consultants, og har nylig åpnet kontor i Aberdeen. Det nye kontoret styrker IKM sin posisjon i markedet og er subseadivisjonens neste steg i utviklingsfasen.

IKM Subsea, Aberdeen Peregrine Road     Gary Thomson, IKM Subsea

Gary Thomson er  ansatt som daglig leder, og vil med støtte fra IKM Subsea Norge lede etableringen og oppbygningen av det nye selskapet. Økende etterspørsel for Subsea ROV-tjenester fra kunder innen olje- og gassektoren som opererer på UK sektor er grunnlag for etableringen. I tillegg er det økende etterspørsel i de øvrige Europeiske sektorene og ved kysten av Vest-Afrika. Etableringen i UK vil bidra til å betjene også disse markedene.

Ben Pollard, daglig leder for IKM Subsea Norge, uttaler: “Vi er meget tilfredse med at en som har den erfaringen og det omdømmet har blir med oss på laget. Gary tar med seg sin  kompetanse og kunnskap om nøkkelområder innen olje- og gassindustrien, noe som forhåpentligvis vil bidra til vekst, og styrke oss i forhold til å tilby subsea-tjenester.”

Gary Thomson har flere års erfaring innen subseamarkedet og er vant med å takle bransjens utfordringer. Som leder av det nye selskapet i Aberdeen vil han ha ansvar for ROV-relaterte tjenester.I tillegg skal han bygge opp og utvikle selskapet. Han har tidligere arbeidet som daglig leder for Marine Platforms Limited, og har  hatt nøkkelposisjoner i Canyon Offshore/ Helix Group og Sonsub/ Saipem.

“IKM Subsea er en uavhengig ROV produsent og operatør som ligger langt fremme innen utvikling av ROVog Subsea tjenester.”, uttaler Gary Thomson. Han sier videre: ”Jeg er meget tilfreds med å bli med på laget i en spennende tid med ekspansjon.”.
 
IKM Subsea har sitt hovedkvarter på Bryne, og er en del av IKM konsernet med mer enn 2950 ansatte fordelt på en mengde lokasjoner internasjonalt. Det er forventet at vi vil ha opp til 50 ansatte i IKM Subsea Aberdeen ved utløpet av neste år.

IKM SUBSEA

For mer informasjon: Silje.Nyman@IKM.no

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links