Tilstandsovervåking (CMS)

Tilstandskontroll og sensorer (CMS)

Langsiktig preventivt vedlikehold
Griper normalt ikke inn i maskinens drift og er et verktøy for langsiktig preventivt vedlikehold sammen med andre driftsparametre.

Nøkkelinformasjon:

  • Kablet nettbasert system
  • Trådløse nettbaserte systemer
  • Trådløs datainnsamler
  • Online systemer som måler alle punkter samtidig
  • SFI sjokk-index for sakteroterende maskineri
  • Målinger under drift