Tankrengjøring

Web NY - Rørledningstjenester

IKM Testing utfører rengjøring av tanker og separatorer offshore og på landanlegg, rengjøring av ballasttanker etter havari, store lagringstanker for decommissioning, og daglig rengjøring av tanker på supplyfartøy.

I tillegg til konvensjonelle metoder med manuell rengjøring av tanker brukes eksternt betjent utstyr for internsirkulering/spyling, gjerne i kombinasjon med vakuum utstyr. Dette for å redusere/eliminere bruk av personell inne i tanker.

Vi har utstyr til vasking, steaming, vakuumsuging, purging og inspeksjon av alle typer tanker. Ved behov tilpasser vi utstyr til den enkelte tank.

Ved bruk av nyere metoder for rengjøring unngår man at personer kommer i fysisk kontakt med avfallet under rengjøringsprosessen. Farlig avfall kan derfor behandles på en sikrere måte.

Vakuum tankrengjøring
Vacuum Tank Cleaning System (VTCS) har en rekke fordeler I forhold til tradisjonell tank rengjøring. Metoden krever mindre tid, og forenkler både arbeidet og avfallshåndteringen.
Systemet suger ut avsetninger og frakter det til en tank som kan stå opptil 80 meter vekk fra arbeidsstedet (flere tanker kan benyttes samtidig for å unngå avbrekk i rengjøringsprosessen). Vakuumpumpen sørger for at avsetningene suges gjennom slangen og direkte til oppsamlingstankene, som enkelt kan transporteres og tømmes. Slangen kan betjenes av en person, noe som reduserer behovet for personell betraktelig.

IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing AS
Ljosheimveien 14, 4051 Sola, Norway, T: +47 51 64 90 00,  E:IKMtesting@IKM.no