Subsea vannbehandlingskontrakt til IKM Technology

IKM Technology har vunnet en større kontakt for sammenstilling av subsea vannbehandlingsmodulene til  National Oilwell Varco’s (NOV)Seabox.

IKM skal gjøre ingeniørarbeidet for sammenstilling av vannbehandlingssystemet. Arbeidet utføres i tett samarbeid med NOV Seabox, som har valgt ut nøkkel komponentene etter et test og kvalifiseringsprogram.


Bilde: Subsea vannbehandlings anlegg for pilot test.


Ingeniørarbeidet og sammenstilling av mindre moduler vil bli utført i IKM Technology sitt verksted på Bryne mens vannbehandlingsmodulene blir sammenstilt i IKM’s fasiliteter på Tau. Vannbehandlings-anlegget vil også bli testet i fjorden utenfor Nordmarka industriområde. Modulene vil bli installert på 200 meters dyp for funksjonstesting før de blir fraktet til Harstad for langtidstesting.

IKM Technology skal også levere egenutviklede slangekoblinger, subsea transformatorer og ventiler til modulene.

"Med denne kontrakten som også inbefatter subsea pumpesystemer og ROV systemer, posisjonerer IKM Technology seg som et ledende selskap i bygging av subsea systemer", sier en fornøyd Business Development Manager, Ståle Brattebø. Modulene leveres til National Oilwell Varco’s Seabox i Q1, 2018.

IKM Technology

For mer informasjon: Silje Nyman

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links