Subsea spooler

Web - Subsea spooler

IKM Testing utfører alle tjenester relatert til ferdigstillelse og klargjøring av oppkoblingsrør/tie-in spooler for subsea rørsystem.

Operasjonstyper
I forbindelse med ferdigstillelse av oppkoblingsrør er følgende
operasjonstyper vanlige:

* Fylling (flooding)
* Rengjøring (cleaning)
* Måling (gauging)

Disse utføres som regel alltid ved bruk av pigger (plugger) som pumpes gjennom rørene.

* Trykktesting
* Vanntømming (dewatering)
* Tørking (drying)
* Preservering
* Plassering av pigger i rør/spool

Vanntømming og tørking utføres normalt ved bruk av tørr/  varm luft eller nitrogen. Preservering gjøres ved å fylle systemene med for eksempel glykol eller kjemikaliebehandlet vann.

* Voksing
* Gele fylling

Voksing og gelefylling er operasjoner som i stor utstrekning knytter seg til rør som består av materialer med liten motstandsdyktighet mot sjøvann, for eksempel 13% Krom.

IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing AS
Ljosheimveien 14, 4051 Sola, Norway, T: +47 51 64 90 00,  E:IKMtesting@IKM.no