Stangeland og Kyllingstad satser sammen

Ståle Kyllingstad frigjør over 300 millioner kroner når han går sammen med entreprenøren Olav Stangeland om en ny eiendomssatsning.Bilde: Entreprenør Olav Stangeland og Ståle. Foto: Marie von Krogh

Etter Hunter-tapet børster Ståle støvet av skuldrene og kaster seg inn i en stor eiendomssatsing sammen med Olav Stangeland.

Avtalen omhandler fire eiendommer, Ljosheimveien 12, 14, 16 på Sola og Bygg 53, Basen i Tananger. Alle eiendommene var eid IKM Eiendom. Eiendommene har en samlet verdi på over 350 millioner kroner og de eies nå 66 prosent av Stangeland-familien og 34 prosent av IKM Eiendom

De fire eiendommene som nå legges inn i det nye selskapet er såkalte kombinasjonsbygg med en samlet eiendomsmasse på 16.000 kvadratmeter.

Trenger pengene

Noe skal brukes innen oljeservice, noe skal reinvesteres i eiendom og noe skal brukes til å betale ned gjeld.

Med en belåning på rundt 70 prosent i det nye selskapet vil Kyllingstad frigjøre over 300 millioner kroner gjennom transaksjonen ikke hensyntatt gjelden som allerede påhviler eiendommene. Den regnskapsmessige gevinsten vil være rundt 150 millioner kroner.

– Dette er en spennende transaksjon, sier Olav Stangeland som ikke legger skjul på at han kan tenke seg å gjøre mer sammen med Kyllingstad.

– Vi har jo tro på han. Det er trygt og godt. Det er nede i veien. Det er fort aktuelt å gjøre mer, sier Stangeland til DN.

For mer informasjon: Silje Nyman

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links