SlopIKM behandler slopvann med membranteknolog. Denne teknologien møter både dagens og morgendagens miljøkrav, gjennomsnitt etter rensing er mindre enn 1 ppm med en total avfallsreduksjon på  ca 90-98%. Utstyret leveres både som midlertidig og permanent utstyr.
IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links