Sertifisering av akkumulatorer

Web - Akkumulator

IKM Testing utfører sertifisering og resertifisering av akkumulatorer. Vi demonterer, inspiserer, rengjør, tester, funksjonskjører og reinstallerer alle typer akkumulatorer. Vi har også etablert et bredt kontaktnett for levering av deler til de mest kjente varemerkene. IKM har dedikert personell til å utføre full resertifisering og klassifisering.

I 2008 ble Jacobsens Service kjøpt opp og en høy kompetanse innen akkumulatortjenester ble tilført IKM Testing. Jacobsens Service har i nær 30 år vært en solid leverandør av akkumulatortjenester til onshore og offshore.

Vi har etablert et bredt kontaktnett for levering av deler til de mest kjente varemerkene, og holder tollfritt lager ved vårt verksted på Sola

Utførelse/resertifisering
* Akkumulator isoleres fra system, trykk og væske/ gass fjernes
* Akkumulatoren demonteres
* Inspeksjon og rengjøring foretas
* Alle vitale deler sjekkes og byttes ved behov
* Trykktesting av skall utføres
* Akkumulator monteres tilbake til system
* Dokumentasjon/sertifikat utstedes

Utstyr
* Komplett sertifiseringskontainer
* Forladesett/reparasjonssett
* Ruhetsmåler og honeutstyr
* Sentreringsutstyr
* Kalibreringsutstyr
* Testutstyr

Tilhørende tjenester
* Videoinspeksjon av akkumulatorskall
* Varm oljespyling av hydraulikksystem
* Kalibrering av trykkindikatorer
* Utleie av temporære akkumulatorer
* Sertifisering av nitrogen backupflasker
* Sertifisering av trykkammer og N2/LN2 tanker
* Analyse av hydrauliske væsker

Bruksområder
* Sertifisering offshore med godkjent Z-015 utstyr
* Landindustri, raffineri og petrokjemiske anlegg
* Vedlikehold og sertifisering ved vårt verksted

  • Link til PDF Brosjyre om sertifisering av akkumulatorer
  • Link til UTSTYR innen sertifisering av akkumulatorer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing AS
Ljosheimveien 14, 4051 Sola, Norway, T: +47 51 64 90 00,  E:IKMtesting@IKM.no