Rørmerking

Web - Rørmerking

Rørmerker viser rask og oversiktlig medium i rør og flowretning i systemet.

IKM Testing utfører planlegging, innkjøp av materialer, samt utfører og dokumenterer selve utførelsen som en del av våre kjerneområder.

Typisk metode er å benytte laminerte vannfaste skilt montert i aluminiumsrammer og festet med bandittband rundt røret.

Tekst, fargekoder og røremerke kan tilpasses den enkelte kundes individuelle behov/spec.

IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing AS
Ljosheimveien 14, 4051 Sola, Norway, T: +47 51 64 90 00,  E:IKMtesting@IKM.no