Rørledningstjenester

Web - Pigging

Subsea-avdelingen i IKM Testing utfører alle tjenester relatert til ferdigstillelse og klargjøring av nye rørsystem, samt vedlikehold av eksisterende rør- og trykksystem. Vi jobber aktivt sammen med våre kunder for å optimalisere tekniske løsninger tilpasset effektivitet, miljø og økonomi.

Aktiviteter / fagområder
Pre-commissioning (ferdigstillelse)
Dette er en rekke av operasjoner som må utføres for å gjøre et undervanns-rørsystem klart til produkt-fylling/bruk. Operasjonene gjøres som regel i forbindelse med installasjon av undervannsystemer/rør. 

Commissioning (klargjøring)
Operasjonene kommer som regel etter pre-commissioning aktivitetene og starter med introduksjon av mediet/produktet i systemet, etterfulgt av opptrykking til operasjonstrykk. Dette kan også gjøres i en og samme operasjon.

Servicing (vedlikehold)
En bred rekke av forskjellige operasjoner må ofte utføres når eksisterende rørsystem skal vedlikeholdes. Eksempler på tjenester kan være fjerning av voks eller endring av service fra f.eks. produksjon til vanninjeksjon.

Studier/FEED (Front End Engineering & Design)
For å forsikre seg om at alle ferdigstillelse- og klargjøringsaktiviteter faktisk kan gjennomføres på en fornuftig og kostnadseffektiv måte, utfører IKM Testing tidligstudier i designfasen av undervanns utbygningsprosjekter. Disse studiene inkluderer – i tillegg til en beskrivelse av hvordan ferdigstillelsesoperasjoner kan/bør utføres for det spesifikke systemet – også funksjonsmessige krav til for eksempel pig sluser, påkoblingspunkter, dimensjonering av rør/piping og ventilplasseringer.

  • Link til PDF Brosjyre om rørledningstjenester.
  • Link til UTSTYR innen rørledningstjenester.
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing AS
Ljosheimveien 14, 4051 Sola, Norway, T: +47 51 64 90 00,  E:IKMtesting@IKM.no