Rørkutting / Kaldkutting

Web - Rørkutting

IKM Testing har en mengde utstyr for kaldkutting som dekker de dimensjonene som er vanlig i olje og gassindustrien, denne type maskinering er klassifisert som kaldt arbeid og er dermed godkjent for utførelse i eksplosjonsfarlige områder. IKM Testing har OD monterte kutte/fugemaskiner, samt ID & OD monterte fugemaskiner, dette gjør at gjør opp og nedrigging forenkles.

Vårt utstyr kan kutte/fuge alle standard typer material som brukes. Kaldkutting gir maskinert overflate, og dermed store tids- og kostnadsbesparelser i forhold til andre kuttemetoder.

Fordeler:
• Kaldt arbeid
• On site
• Effektivt i forhold til andre kutte/fuge metoder
• Kutting og fuging i en operasjon
• Kutting & fuging av alle typer rør, passer for alle standard materialer.
• Utstyret er i stand til å kutte rør med dimensjoner fra 1” og oppover

Link til PDF Brosjyre om rørkutting/flensebehandling

Link til UTSTYR innen kaldkutting/flensebehandling

IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing - footer
IKM Testing AS
Ljosheimveien 14, 4051 Sola, Norway, T: +47 51 64 90 00,  E:IKMtesting@IKM.no