Pumpe systemerIKM Technology har EPC-kapasitet for pumpesystemer. Vi leverer systempakker som innebærer kraft- og styringscontainere på overflaten, subsea-pumpemodul og grensesnittutstyr.

Mud Riserless Return (MRR)
MRR-pumpesystemene brukes til å pumpe mud og borekaks fra brønnhodet til overflaten. Vi har systemer for bruk ned til 500 meters dybde. Et 1500 meters system er under utvikling.

Ved å bruke de samme hovedkomponentene, kan vi bygge systemer både for fylling og test av rørledninger under vann, undervannspumper for vannbehandling eller oppbevaringstanker under vann.

Undervannstanksystemer
Oppbevaringstanker har blitt utviklet for vårt variable flytesystem, og disse kan brukes for væskeoppbevaring for pumpesystemer under vann. Tankene er store og rommer 8000 til 22 000 liter.


Slangekoplingssystemer
• koplinger for sugeslanger
• lavtrykkskoplinger (100 bar).

Systemet vårt er basert på en slangetykkelse på seks tommer, men kan enkelt tilpasses 4–10 tommers slanger. ROV-tilkobling og hurtigutløsersystem.

            

Undervannsmotorer

Systemene våre innebærer undervannsmotorer fra IKM Elektro. IKM Elektro designer og produserer undervannsmotorer i henhold til kundenes spesifikasjoner. Undervannsmotorene våre har vært i bruk i over 20 år.

Bruksområder
• ROV-drivmotorer
• subsea HPU (hydraulisk kraftenhet)
• undervannsverktøy
• undervannspumperIKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links