Elektro/Automasjons utstyr

IKM Elektro

Vi utfører teknisk- og sikkerhetsrelatert utsjekk av midlertidig utstyr.
Våre inspektører og elektroingeniører har bred erfaring, er til enhver tid oppdaterte på gjeldende regelverk, og sikrer at alle prosjekt blir utført som planlagt.

 
 

IKM Instrutek

Prosess, test- og måleinstrumenter
Vi leverer prosess, test- og måleinstrumenter til alle bransjer og i alle nøyaktighetsklasser. Dette omfatter alt fra enkle multimeter til høyteknologiske kalibratorer som brukes på de mest avanserte laboratorier, noe som gjør at vi kan levere rett instrument til rett oppgave til riktig pris.