IMR løsningerIMR-løsninger (inspeksjon, vedlikehold og reparasjon) handler om å opprettholde produktytelsen gjennom hele feltets levetid.

Gjennom effektiv prosjektledelse og engineering, integrerer IKM Technology andre leverandører som er en nødvendig del av IMR-løsningen vi leverer.

Skreddersydd intervensjonsverktøy og -utstyr fra IKM Technology. Utvikling av ny teknologi for mer effektive IMR-operasjoner.

Intervensjonsverktøy og -utstyr
• skreddersydde løsninger
• oppgradering og reparasjon av intervensjonsverktøy
• standard ROV-utstyr

Life of Field (feltets levetid)
• oppgradering og renovasjon av utstyr
• lagerstyring
• foreldelseshåndtering
• planlagt forebyggende vedlikehold
• preservering og lagring
• administrasjon av reservedeler
• teknisk og operasjonell støtte

Ny teknologi
Utvikling av et variabelt flytesystem basert på Void-teknologi. Void er en metode som handler om å fjerne væske fra en lukket tank under vann uten å fylle på gass eller væske, og dermed skape et såkalt «Void». Et «Void» betegnes som et tomrom som oppstår ved å fjerne væske fra en tank under vann. For hver liter med væske (sjøvann) som pumpes ut, oppnås 1 kg flyteevne. At flyteevnen øker når man fjerner vann er et velkjent prinsipp, og det virker nesten for godt til å være sant at det kan være så enkelt.

Vi vet at det å tømme en tank for væske under vann har sine utfordringer. Ettersom vann alltid søker det laveste punktet, går det grunnleggende prinsippet ut på at sjøvannet pumpes ut fra bunnen. Dette gjelder uansett hvor på jorden eller i havet du befinner deg.
          

                   
IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links