HVACDesign av alle typer HVAC systemer:
• System engineering
• Design gjennomgang
• Detail engineering


Kontroll og beregninger:

• Lyd beregninger
• Trykkfallsberegninger
• Luftstrøm beregninger
• Kjøleberegninger
• Støv test

2D og 3D modellering

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links